Step ordbog
A  
Apple Jack
Sædvanligvis i par. Eks. Læg vægten på V hæl og H tå og drej (swivel) V tå og H hæl til venstre, og tilbage til center igen. Udføres både til højre og til venstre.
B  
Basic Step Mest brugt i vals. Eks. Træd frem på H, samle til med V og træd frem på H igen.
Behind Den frie fod krydser bagom den vægtbærende fod og tager vægt.
Behind Unwind Sæt V fod bagved H, drej ½ omgang til venstre. Kan også laves modsat. Sæt H fod bagved V, drej ½ omgang til højre.
Body Roll Forlæns, baglæns eller sidelæns bølgende bevægelse med kroppen over et bestemt antal trin. (defineret af koreografen)
Brush En fejende bevægelse henover gulvet med den forreste del af foden.
Bump Hoftebevægelse (vrik med hofterne)
C  
Charleston

Er over 4 trin. Træd frem på V fod, sving H frem og touch, sving H tilbage - således at den er bagved V og tager vægt, sving derefter V bagved H.

Chasse Kan foretages til siden eller frem. Normalt 3 trin, Eks. til højre: træd til H med H fod, saml V fod til, træd til H med H fod.
Coaster Step Bevægelse på 3 trin hvor vægten følger med. Træd tilbage på V fod, saml H fod til, træd frem på V fod. Kan foretages med både V og H fod, samt frem og tilbage.
Cross Rock Foretages både til venstre og højre. Den frie fod krydser foran og tager vægt, derefter føres vægten tilbage (recover) til den oprindelige fod.
Cross Shuffle Sidebevægelser, enten til højre eller venstre, hvor fødderne er krydsede hele tiden. Eks. til højre: kryds V foran H, samle H til (shuffle) træd til højre med V, alle vægtbærende.
Cross Unwind Sæt V fod foran H, drej ½ omgang til H. Kan udføres både til højre og venstre, samt udføres med ¼, ½, ¾ eller full turn.
F  
Flick Spark bagud eller til siden. (knæet er bukket)
H  
Heel Ball Change Rør (touch) med V hæl gulvet foran, træd tilbage på V og skift vægten til H. Kan udføres både med venstre og højre fod.
Heel Grind Træd frem på H hæl, drej tåen fra venstre mod højre, flyt vægten tilbage på V. Udføres også modsat.
Heel Jack  Træd diagonalt tilbage på H, sæt V hæl diagonalt i gulvet mod venstre, træd til center med V, støt/træd ned på H.
Heel Split Stå med samlede fødder, drej (split) hælene udad.
Heel Strut  Træd frem på V hæl, træd ned på hele V fod - der tager vægt.
Hip Bump Bevægelse med hofterne.
Hip Roll Hofterne bevæges i en cirkel, enten med eller mod uret.
Hitch Løft knæet.
Hold En pause uden bevægelse (et taktslag uden fodbevægelse)
Hop Hop på stedet og land på en fod. I Intermediate Mellemsvære danse. J Jazz Box
I  
Intermediate Mellemsvære danse.
J  
Jazz Box En sekvens af trin, der normalt danner en 4-trins bevægelse i firkant. Kryds H over V, træd tilbage på V, træd til siden H, saml til med V. Kan laves både til højre og venstre.
Jump Spring op i luften på begge fødder og land på begge fødder igen.
K  
Kick Spark med foden, i en nærmer bestemt retning.
Kick Ball Change En serie på 3 trin. Eks. spark med V, træd ned på V, skift vægten over på H.
Kick Ball Cross En serie på 3 trin. Eks. spark med V, træd ned på V, kryds H over V.
Kick Ball Touch En serie på 3 trin. Eks. spark med V, træd ned på V, støt H tå enten ved siden af V eller ud til højre, eller hvad der er beskrevet i stepsheet.
L  
Lock Step Frem: Træd frem på V, "lås" H tæt bagved V, træd frem på H. (Kan også laves modsat) Tilbage: Træd tilbage på V, "lås" H tæt foran V, træd tilbage på H. (Kan også laves modsat)
M  
Mambo Step Eks. træd frem på V, træd tilbage på H, saml til med V. Kan udføres både frem og tilbage. Er over 3 trin.
Monterey Turn Monterey ½ turn til venstre: Peg med V tå til venstre, på H fodballe drejes ½ omg. til venstre, træd ned på V fod ved siden af H, peg med H tå til højre, saml H fod til ved siden af V. Højre Monterey foregår modsat.
P  
Paddle Turn Består af en serie små drejninger, hvor man drejer ved at have en stationær fod (dvs. man står/bevarer vægten på den samme fod) og "padler" med den anden fod, en ¼ omg. ad gangen.
Pivot Turn ¼, ½, ¾ enten til venstre eller højre. Eks.: ½ omg. til højre. Træd frem på V, drej ½ omg. til højre, vægten flyttes over på H.
Point Peg med tåen i en nærmere bestemt retning.
R  
Restart Dansen startes forfra midt i dansen.
Rock Back Træd tilbage på V og frem igen på H. Eller omvendt.
Rock Cross Kryds V foran over H og tilbage igen på H. Eller omvendt.
Rock Forward Træd frem på V og tilbage igen på H. Eller omvendt.
Rock Side Træd til venstre på V og tilbage igen på H. Eller omvendt.
Rocking Chair Træd frem på V, træd tilbage igen på H, træd tilbage på V, træd frem igen på H. Alle vægtbærende. Kan også laves omvendt.
Rolling Full Turn Drej ¼ til venstre ved at træde frem på V, på venstre fodballe drejes ½ omg. til venstre ved at træde tilbage på H, på højre fodballe drejes ¼ omg. til venstre ved at træde til siden på V. Kan laves både til højre og venstre.
Rumba Box Danses i firkant. Træd til venstre på V, saml H til, træd frem på V - der tager vægt (ofte med et Hold her, på 4), træd til højre på H, saml V til, træd tilbage på H (ofte med et Hold her, på 4)
S  
Sailor Step Bevægelse på 3 trin, alle vægtbærende. Eks.: Sæt V bagved H, saml H til, træd lidt frem på V.
Scissors Bevægelse på 3 trin. Træd til siden, saml til, kryds over.
Scoot Et spring/hop fremad. Oftest på et ben.
Scuff Hælen sparkes/skubbes henover gulvet, så der kommer en lyd. (du kan høre hælen sparke i gulvet)
Shimmy Hurtig bevægelse med skulderne. Eks.: Den venstre skulder bevæges frem og højre bevæges tilbage.
Shuffle Kan være både til venstre, højre, frem eller tilbage. Eks.: frem; træd frem på V, saml H til, træd frem på V.
Slap Med hånden slår du enten på hæl, hofte eller knæ.
Slide Bevægelse af foden i en hvilken som helst retning, hvor foden hele tiden har kontakt med gulvet.
Step Et trin/bevægelse med foden med vægtskift.
Stomp Tramp med foden. Med vægtskift.
Stomp Up Tramp med foden uden vægtskift. Eks.: tramp med V, men vægten bliver på H.
Stride Stort skridt enten frem eller tilbage.
Sweep Tåen bruges til at pege rundt i en bue, enten forfra eller bagfra.
Swivel Vægten på V hæl og H tå, drej så begge tæer peger mod venstre, drej tilbage til center (ungangspunktet) igen.
Syncopated Step Synkoperede trin, er trin, der bruges i alle Intermediate og advanced danse.
T  
Tag Ekstra trin i dansen, for at få dansen til at passe til musikken.
Toe Fan Stå med samlede fødder, drej den ene tå udad og tilbage igen.
Toe Strut Træd frem på tåen, træd hælen i gulvet.
Toe Switches Peg frem med V tå, saml V ved siden af H, peg frem med H tå, saml H ved siden af V. Kan selvfølgelig udføres modsat.
Touch Sæt enten tå eller hæl mod gulvet, i en nærmere bestemt retning, uden at tage vægt.
Triple 3 trin, enten på stedet eller med drejning.
Twinkles Bruges i vals. Eks.: Venstre twinkle. Kryds V over H, træd ned på H ved siden af V samtidig drejes en smule mod venstre, træd ned på V.
V  
Vaudeville Træd diagonalt tilbage venstre på V, kryds H over V, touch H hæl diagonalt frem til højre. Kan udføres med både V og H fod, ofte en kombination (skiftevis H og V)
Vine Bevægelse på 3 trin. Træd til siden på V, kryds bagved med H, træd til siden på V. På det 4. trin kan enten laves, stomp, touch, saml til, kryds over osv.
W  
Weave

Kryds V over H, træd til siden på H, kryds V bagved H, træd til siden på H.

Dusty Boots | CVR: 30868854 | 9530 Støvring  | dustyboots.linedance@gmail.com